CITES

Alla produkter i vårt företag är från huvudkontoret (Caspian Caviar) i Tyskland där det ges en CITES-kontrollmärkning och ett CITES-nummer som tilldelas varje import och export innan de övergår till leverans. Produkter med en CITES-kontrollmärkning garanterar att bestämmelserna i CITES efterföljs och att deras ursprung är säkert och tryggt. Vi är stolta över att bidra till bevarandet av utrotningshotade arter.

Sedan april 1998 är alla arter av stör listade i bilaga II och bilaga I till CITES, och därmed omfattas de av konventets bestämmelser. Tack vare intensiva kontroller och stränga bestämmelser i CITES så har den illegala handeln med kaviar lyckligtvis krympt. En öppen och korrekt dokumentation av handelns produkter utgör också ett viktigt bidrag till att skydda och bevara utrotningshotade arter. Mer information återfinns på : www.cites.org